Verander de gezondheidszorg, samen met ons 

Doe met ons mee: sluit je – met al je unieke talenten, perspectieven en potentieel – aan bij een team dat zich inzet om een positieve impact te maken. Bij Open Health Hub is het onze missie om de gezondheidszorg te transformeren door de administratieve lasten voor zorgprofessionals te verminderen. Daardoor is er meer ruimte voor een goed gesprek met hun patiënten tijdens het consult. We geloven dat de beste oplossingen ontstaan als verschillende mensen vanuit hun eigen invalshoek samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. En we hechten net zoveel waarde aan jouw groei en ontwikkeling als jij, dus we zullen je bij elke stap ondersteunen.

“Als developer bij Open Health Hub heb je veel vrijheid tijdens het ontwikkelen. Daardoor kunnen we gebruikmaken van de nieuwste technieken zoals Angular, FHIR, Java en Kotlin.” 

Eddy Bakker, Lead Developer Open Health Hub

Deze kernwaarden vormen ons kompas 

Dit zijn de uitgangspunten die het fundament zijn voor onze werkwijze. Ze weerspiegelen wat voor ons essentieel is.