Privacyvoorwaarden voor patiënt of cliënt

Voor het gebruik van Improve Mobile app
(versie 1.1)