Bereid je thuis veilig voor op
het gesprek met je zorgverlener