Onze missie: administratieve lasten
voor medische professionals
verlichten

Arts en IT-ondernemer nemen actie

Op 18 maart 2015 ontmoetten een arts en een IT-deskundige elkaar op een nationale conventie over IT in de gezondheidszorg in Utrecht. Ze werden aan elkaar voorgesteld door een wederzijds contact dat van beide heren wist dat ze hetzelfde probleem probeerden op te lossen: het gebrek aan interoperabiliteit in zorg-IT.