Gebruikersvoorwaarden voor patiënt of cliënt

Voor het gebruik van Improve Mobile app
(versie 1.0)